Metalic Clean 2

Metal Yüzeylerden Yağ Alma ve Boya Öncesi Hazırlık Maddesi

Metal yüzeyden; yağı ve gresi temizleyerek metali boyaya ve kaplamaya hazırlar. Aynı zamanda metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası bırakır.